• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.12.2014r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia 1187 576 611
Osoby które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia 109 82 27
Powyżej 50 roku życia 1371 585 786
Długotrwale bezrobotni 4463 2617 1846

 

Więcej…
 

Informacja

Drukuj PDF

Powiatowy  Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od dnia 20.01.2015 r. obowiązują  nowe Kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na  podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego.  Kryteria i wniosek o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na  podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w zakładce Aktywizacja  osób bezrobotnych - Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub w zakładce "dokumenty do pobrania".

 

Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową ABC Przedsiebiorczości

Drukuj PDF

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE

 

ogłasza przetarg nieograniczony na organizację szkolenia grupowego w zakresie

ABC przedsiębiorczości

 

Więcej…
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Drukuj PDF

Informacja dla pracodawców zainteresowanych
kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników

w wieku, co najmniej 45 lat

 

Z uwagi na potrzebę oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu brzozowskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki. 

Prosimy o składanie zapotrzebowania w pokoju nr 12 - PUP Brzozów do 23.01.2015

Złożenie ww. zapotrzebowania nie będzie wiążące dla pracodawcy. Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Podziału środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy dokona samorząd województwa.

Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Brzozowie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej.

 

Więcej…
 

Program pożyczkowy Banku Gospodarstwa Krajowego

Drukuj PDF

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał informację w uruchomienia programu pożyczkowego "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II ".

 Skan pisma z BGK

Więcej…
 

Zmiana miejsca wypłat

Drukuj PDF

Uwaga!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od 1 stycznia 2015r

wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych odbywać się będą

w Banku Pekao S.A. I Oddział w Brzozowie przy ul. Ks. J. Bielawskiego 5

(obok dawnego „Zielonego Rynku”).

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Drukuj PDF

Informujemy o zakończeniu II edycji rekrutacji do projektu "Aktywnie przeciw wykluczeniu !!!

 

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w Brzozowie przy ul. Kościuszki 2, w pokoju nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092 jak również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy:
www. pup-brzozow.pl w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH W I KWARTALE 2015r.

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH

W I KWARTALE 2015r.

Więcej…
 

Projekt "Zostań Przedsiębiorcą" - wyniki oceny wniosków (wstępna lista rankingowa)

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

Zakończenie naboru

Drukuj PDF

UWAGA !!!

Informujemy o zakończeniu I edycji rekrutacji do projektu "AKTYWNIE PRZECIW WYKLUCZENIU".

 

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP) DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

Drukuj PDF

 

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP)

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

UWAGA !!!

Drukuj PDF

 

UWAGA!!!


Informujemy o zakończeniu czwartego naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Zostań przedsiębiorcą"

 

Informujemy o rozpoczęciu z dniem 25 sierpnia br czwartego i zarazem ostatniego naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”. Nabór formularzy potrwa do dnia 8 września włącznie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, I piętro pokój nr 1, jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 

Projekt "Aktywnie przeciw wykluczeniu"

Drukuj PDF

 

Uwaga !!!

 

Informujemy o przedłużeniu I edycji rekrutacji do projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”. Więcej informacji na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, I piętro pokój nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092, jak również na stronie internetowej urzędu www.pup-brzozow.pl w zakładce Projekty EFS pod nazwą „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

Pierwsza (z dwóch) edycja rekrutacji potrwa od 10 września 2014r. do 30 września 2014r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w Brzozowie przy ul. Kościuszki 2, w pokoju nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092 jak również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: www. pup-brzozow.pl. w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

 

 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami lista ostateczna

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (LISTA OSTATECZNA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

Więcej…
 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

Więcej…
 

Wykaz grupowych informacji zawodowych IV kwartał 2014

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH

W IV KWARTALE 2014r.

Więcej…
 

Wykaz grupowych informacji zawodowych III kwartał 2014

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH


W III KWARTALE 2014r.

Więcej…
 

Projekt "Zostań Przedsiębiorcą" - wyniki

Drukuj PDF

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP)

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

 

Więcej…
 

Projekt "Zostań przedsiębiorcą" - wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

złożonych w okresie od 17.06.2014r. do 08.08.2014r. (III tura)

w związku z rekrutacją do projektu pt. „Zostań Przedsiębiorcą”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

Informacja

Drukuj PDF

W dniu 27 maja 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W świetle nowych przepisów na refundowane stanowiska pracy mogą zostać skierowane wyłącznie osoby które zostaną zakwalifikowane do profilu pomocy, który przewiduje objęcie bezrobotnego określoną formą wsparcia.

 

INFORMACJA

Drukuj PDF

 

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”

Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 17 czerwca, naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, (I piętro) pokój nr 1, jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 


Strona 1 z 4

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
W jakim szkoleniu chciałby Pani/Pan wziąć udział?
 

rejestr instytucji szkoleniowych