• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaproszenie do udziału w projekcie

Drukuj PDF

Zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

Druga i zarazem ostatnia edycja rekrutacji potrwa od 7 listopada 2014r. do 28 listopada 2014r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w Brzozowie przy ul. Kościuszki 2, w pokoju nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092 jak również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy:
www. pup-brzozow.pl w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

Projekt "Zostań Przedsiębiorcą" - wyniki oceny wniosków (wstępna lista rankingowa)

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.10.2014r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia 1126 562 564
Osoby które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia 94 72 22
Powyżej 50 roku życia 1307 575 732
Długotrwale bezrobotni 4288 2560 1728

 

Więcej…
 

Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w miesiącu październiku 2014

Drukuj PDF

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Lp. Nazwa zakładu pracy Liczba osób
1. Produkcja - Handel - Transport Andrzej Piotrowski           1
2. Firma "SKARPOL" s. c. Edward i Wanda Skarbek     1
3. Z. W. A. S.  "BASTEK - BIS" Matus Mieczysław 3
4. Usługi Geodezyjne "GEOMAX" Krzysztof Kundzierewicz  1
5. Firma Handlowo - Usługowa "POL - BUD" Paweł Zajdel     2
6. Konserwacja i Naprawa Pojazdów Samochodowych "CAR - TECH" Filak Krzysztof    1
7. "WIRA" Radosław Witek 1
8. Praktyka Stomatologiczna Ewa Dżoń           1
9. Firma Handlowo - Transportowa Witold Warchałowski  1
10. Firma Usługowo - Handlowa "BUSIK" Czesław Krupa   1
11. Firma "SKARBEK" s. c. Mirosław i Joanna Skarbek  2
12. Centrum Handlowe "GRAMAR" Grażyna Fejdasz     9
13. AUTO - MOTO SERWIS inż. Gierlach Krzysztof  1
14. AUTO - NAPRAWA Andrzej Kędra      1
15. Usługi Budowlane Maciej Bednarczyk 1
16. F. H. U. "AMELIA" Maciej Błachaniec    1
17. "ON - LINE NET" Ścibor Paweł          1
18. Firma Handlowo - Usługowa AUTO-KULON Mirosław Kulon 1

 

Więcej…
 

Zakończenie naboru

Drukuj PDF

UWAGA !!!

Informujemy o zakończeniu I edycji rekrutacji do projektu "AKTYWNIE PRZECIW WYKLUCZENIU".

 

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP) DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

Drukuj PDF

 

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP)

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

UWAGA !!!

Drukuj PDF

 

UWAGA!!!


Informujemy o zakończeniu czwartego naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Zostań przedsiębiorcą"

 

Informujemy o rozpoczęciu z dniem 25 sierpnia br czwartego i zarazem ostatniego naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”. Nabór formularzy potrwa do dnia 8 września włącznie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, I piętro pokój nr 1, jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 

Projekt "Aktywnie przeciw wykluczeniu"

Drukuj PDF

 

Uwaga !!!

 

Informujemy o przedłużeniu I edycji rekrutacji do projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”. Więcej informacji na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, I piętro pokój nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092, jak również na stronie internetowej urzędu www.pup-brzozow.pl w zakładce Projekty EFS pod nazwą „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

Pierwsza (z dwóch) edycja rekrutacji potrwa od 10 września 2014r. do 30 września 2014r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w Brzozowie przy ul. Kościuszki 2, w pokoju nr 5 i pod numerem telefonu 13 43 08 092 jak również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: www. pup-brzozow.pl. w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu „Aktywnie przeciw wykluczeniu”.

 

 

 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami lista ostateczna

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (LISTA OSTATECZNA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

Więcej…
 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

Więcej…
 

Wykaz grupowych informacji zawodowych IV kwartał 2014

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH

W IV KWARTALE 2014r.

Więcej…
 

Wykaz grupowych informacji zawodowych III kwartał 2014

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH


W III KWARTALE 2014r.

Więcej…
 

Informacja dla Pracodawców

Drukuj PDF

Informacja dla pracodawców zainteresowanych
kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników

w wieku, co najmniej 45 lat w 2014r.

 

Z uwagi na potrzebę oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu brzozowskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki. 

Prosimy o składanie zapotrzebowania w pokoju nr 12 - PUP Brzozów do 29.08.2014

Złożenie ww. zapotrzebowania nie będzie wiążące dla pracodawcy. Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Podziału środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy dokona samorząd województwa.

Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Brzozowie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej.

Więcej…
 

Projekt "Zostań Przedsiębiorcą" - wyniki

Drukuj PDF

WYNIKI REKRUTACJI (I i II ETAP)

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

 

 

Więcej…
 

Projekt "Zostań przedsiębiorcą" - wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

złożonych w okresie od 17.06.2014r. do 08.08.2014r. (III tura)

w związku z rekrutacją do projektu pt. „Zostań Przedsiębiorcą”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

Informacja

Drukuj PDF

W dniu 27 maja 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W świetle nowych przepisów na refundowane stanowiska pracy mogą zostać skierowane wyłącznie osoby które zostaną zakwalifikowane do profilu pomocy, który przewiduje objęcie bezrobotnego określoną formą wsparcia.

 

INFORMACJA

Drukuj PDF

 

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”

Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 17 czerwca, naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Kościuszki 2, (I piętro) pokój nr 1, jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH W III KWARTALE 2014 ROKU

Drukuj PDF

WYKAZ GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH PLANOWANYCH W III KWARTALE 2014 ROKU

         Zapraszamy do udziału w jednodniowych grupowych spotkaniach informacyjnych

Termin informacji:                  04.09.2014 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 02.09.2014r.  

Termin informacji:               05.09.2014r.    

Termin przyjmowania zgłoszeń do 03.09.2014r.

Godzina rozpoczęcia grupowej informacji zawodowej – 10.00

Zakres tematyczny spotkania – charakterystyka usług rynku pracy i nowych form pomocy dla osób bezrobotnych realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Grupowa informacja zawodowa odbędzie się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, ul. Rynek 9, Sala Informacji Zawodowej.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Drukuj PDF

  

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Rynek 9

ogłasza przetarg nieograniczony

 NA DOSTAWĘ

 SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

 

Więcej…
 

INFORMACJA

Drukuj PDF

I N F O R M A C J A

dla osób bezrobotnych składających wnioski

o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Osoby ubiegające się o dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej zobowiązane są do podawania rzetelnych i sprawdzonych informacji dotyczących prognoz finansowych planowanego przedsięwzięcia, opartych na przeprowadzonej analizie rynku i konkurencji.

        

         Na etapie realizacji wniosku dane powyższe będą weryfikowane i porównywane z faktycznymi obrotami z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku znaczących różnic pomiędzy poziomem przychodów z działalnosci gospodarczej założonym we wniosku a faktycznie osiągniętym – umowy dotyczące przyznania środków zawarte z osobami, które otrzymały dofinansowanie na założenie własnej firmy zostaną wydłużone do czasu ostatecznego uznania wywiązania się przez przedsiębiorcę z realizacji umowy.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Drukuj PDF

  

OGŁOSZENIE
POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach 2 części (zadań):

ZADANIE 1 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - dla grupy 10 osób.

ZADANIE 2 Kurs kroju i szycia - dla grupy 10 osób

 

 

 

Więcej…
 


Strona 1 z 3

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
W jakim szkoleniu chciałby Pani/Pan wziąć udział?
 

rejestr instytucji szkoleniowych